Consiliul consultativ de imigrare şi integrare

Alte limbi

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Shqipe | русский язык

Pentru a oferi părţii imigratoare a populaţiei Linzului posibilitatea de a se implica în realizarea politicii de integrare a oraşului, a fost iniţiat Consiliul consultativ al imigraţilor în anul 1996. Pe baza Deciziei Consiliului Popular din 11. aprilie 1996, Consiliul consultativ al imigraţilor a fost reales după o perioadă de 6 ani de activitate.

În decembrie 2008, pe baza Deciziei Consiliului Popular din 18. septembrie 2008, reprezentantul trimis de grupărilor imigrante a fost ales, pentru prima oară, de către primarul oraşului Linz, în Consiliul consultativ al imigraţilor.  În acelaşi timp, denumirea Consiliului a fost schimbat în Consiliul consultativ de imigraţie şi integrare al Linzului.

Consiliul este reprezentanţa intereselor politice ale tuturor cetăţenilor imigranţi din Linz. Este compus din 15 membri voluntari aleşi. Mai mult, fiecare partid reprezentat în Consiliul Popular trimite un ales, care are în Consiliul consultativ o funcţie consultativă.

Obiectivele Consiliului

 • includerea intereselor imigranţilor la nivelul comunal
 • îmbunătăţirea situaţiei de viaţă a imigranţilor în diferite domenii ( modul de trai, şcoală, muncă…)
 • reducerea prejudecăţilor şi a discriminării
 • promovarea înţelegerii dintre grupele diferitelor naţionalităţi
 • promovarea dreptului de vot pentru imigranţi la nivelul comunal

Modul de lucru al Consiliului

 • întîlnire regulate şi publice

Sarcinile Consiliului

 • contactul cu populaţia imigrantă
 • întrebări şi comentarii către autorităţile competente ale oraşului
 • sfaturi şi informaţii pentru comisiile municipale
 • participarea la procesul de luare a deciziilor municipale cu context juridic

Relaţiile cu publicul

 • reducerea de probleme, promovarea dialogului între toate grupele populaţiei
 • informarea cetăţenilor străini şi a asociaţiilor etnice despre subiecte importante pentru aceştia şi despre activitatea Consiliului
 • lămurirea cetăţenilor austrieci despre situaţia populaţiei imigrante
 • Consiliul consultativ de imigrare şi integrare pe facebook: https://www.facebook.com/Migrationsbeirat

Biroul Consiliului

Biroul de integrare al oraşului Linz a fost pus la dispoziţia Consiliului, ca birou de lucru.

Chatbot ELLI

ELLI, der Chatbot der Stadt!

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen benötigt werden.

Mehr Infos