Diversitatea oraşului Linz

Alte limbi

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Shqipe | русский язык

Oraşul Linz are multe feţe – un oraş, în care trăiesc mai mult de 140 de naţionalităţi.  Integrarea, în sensul unei conveţuiri deschise, are loc concret în oraşe şi sate – sectorul, cartierul, grădiniţa, şcoala sau locul de muncă, sînt locurile în care are loc contactul zilnic între imigranţi şi locuitorii mai vechi.
Pentru oraşul Linz, o sarcină a dezvoltării  moderne a oraşului este ca necesităţile tuturor cetăţenilor ce trăiesc aici, să fie luate în considerare, cît se poate mai bine.

Pachetul de măsuri de integrare

Cu crearea unui Departament de Integrare şi inaugurarea „Pachetului de măsuri de integrare“ în anul 2010, oraşul Linz face un pas important în direcţia unei convieţuiri mai bune. „Cunoaşterea limbii germane este o cheie importantă pentru o integrare cu succes. De aceea punem accent pe promovarea limbii germane în unităţile de îngrijire a copiiilor“, explică primarul adjunct Klaus Luger.

Programul social al Linzului 2011: Viaţă – Diversitate

Subiectul integrării este unul din capitole în programul social „Viaţă – Diversitate“, program care a fost hotărît la 24 noiembrie 2011 în majoritate în Consiliu. În acest program, pachetul de măsuri de integrare, va fi continuat şi extins. Seria de proiecte variază între extinderea promovării limbii germane pînă la crearea de posibilităţi a contactului cultural.

Biroul de integrare

Biroul de integrare a fost iniţiat în anul 1991, ca un loc de sprijin, avînd ca obiective:

  • un loc central de informare în problemele şi solicitările cetăţenilor cu privire la integrare şi imigrare
  • ajustarea beneficiilor şi ofertelor oraşului Linz la necesităţile clientelor şi clienţilor imigratori (deschidere interculturală)
  • sensibilizarea tuturor cetăţenilor oraşului la importanţa şi semnificaţia diversităţii culturale

Consiliul consultativ de imigrare şi integrare

Consiliul consultativ de imigrare şi integrare este o reprezentanţă a intereselor politice a tuturor cetăţenilor imigratori ai Linzului. Consiliul pledează printre altele pentru luarea în considerare a preocupărilor imigranţilor, la nivel municipal, precum şi pentru eliminarea prejudecăţilor şi a discriminării.

Chatbot ELLI

ELLI, der Chatbot der Stadt!

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen benötigt werden.

Mehr Infos