Biroul de integrare – Obiective şi Principii

Alte limbi

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Shqipe | русский язык

Ne străduim pentru

 • abordarea pozitivă a diferenţelor şi diversităţilor sociale
 • şanse egale pentru imigranţi în participarea la viaţa comunităţii precum şi la infrastructura socială şi culturală
 • reducerea barierilor pentru imigranţi în accesul ofertelor primăriei oraşului Linz
 • luarea de măsuri concrete de egalitate şi antidiscriminare, care conduc la îmbunătăţirea situaţiei de viaţă a imigranţilor (de exemplu, în organizarea locuinţei, a timpului liber, …)
 • integrarea imigranţilor în politica oraşului
 • promovarea ofertelor care permit învăţarea limbii germane
 • crearea de reţele pentru schimbul informativ cu oficialităţi, instituţii, facilităţi, NGOs şi cluburi, care sunt active în domeniul migraţiei

Noi înţelegem

 • integrarea ca un proces de dezvoltare de durată, care nu constă în performanţa de ajustare unilaterală a imigranţilor, ci prin măsuri concrete şi condiţii generale de integrare în societate, oferă şanse egale pentru toţi cetăţenii oraşului
 • integrarea ca o activitate generală a politicii oraşului (şcoală, muncă, sănătate, tineret, cultură…), implicată în planificarea şi dezvoltarea oraşului
 • diversitatea culturală ca o atribuţie şi totodată potenţial al oraşului Linz

Ofertele noastre sunt pentru

 • imigranţi şi pentru populaţia băştinaşă
 • cluburi, asociaţii sau organizaţii de imigranţi
 • oameni de politică
 • factori de decizie în infrastructura municipală

Linz für Linz

Spendenaktion „Linz für Linz“

Der Enter_Tainer wird zum Adv_Enter_Tainer – jetzt spenden für das B37, das Linzer Frauenhaus und die Linzer Tiertafel!

Mehr Infos