Entegrasyon bürosu – Amaçları ve ilkeleri

diğer lisanlar

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | ShqipeRomânește | русский язык

Bunun için çalışıyoruz:

 • Toplumsal çeşitliliğin ve farklılığın olumlu yönüyle yaşanması
 • Göçmenler için yerel yaşam ve sosyal ile kültürel altyapıya katılma imkanına şans eşitliliği
 • Linz’de yaşayan insanlar ve göçmenler için ve Belediye tarafından sunulan hizmet ve tekliflerin kullanımdaki zorlukların azalması
 • Şehir’de yaşayan göçmenlerin yaşama koşullarının gelişmesi için uzun vadede eşitlik ve ayrımcılık karşıtı önlemleri (örneğin: oturum, sosyal aktiviteler, ...)
 • Göçmenlerin şehir politikanın içine dahil etmek
 • Almanca öğrenmeyi destekleyen hizmetleri sunmak
 • Networking: göçmen sahasında aktif olan ve yer alan makamlarla, kuruluşlarla, kurumlarla, NGO’lar ve derneklerle ile iletişime geçmek

Bizim kavramlarımız:

 • Etkisi süren gelişim süreci olan entegrasyon, düşünüldüğü gibi göçmenler tarafından getirilen tek yönlü adaptasyon gayreti değil, daha çok kabul ülke tarafında tüm şehir halkı için hedeflenmiş olan şans eşitliği uygulamalar ve genel koşullardır.
 • Entegrasyon şehir politikada (okul/eğitim, oturum, iş, sağlık, gençlik, kültür, ...) şehir gelişim ve planlamada içine katılan birimlerarası görevlerdir
 • Kültürel çeşitlilik Linz Belediyesi için görev ve potensiyal demektir

Bizim tekliflerimizin yönü:

 • Göçmenler ve Avusturya kökenli halkı
 • Göçmen dernekleri
 • Politika belirliyiciler
 • Yerel altyapı mercileri

Europawahl
2024

Europawahl 2024

Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Wir bieten alle Informationen zur Wahl und die Online-Bestellung von Wahlkarten für in Linz wahlberechtigte Personen.

Mehr dazu