Ured za Integraciju – Ciljevi i Načela

Dodatni jezici

English | Français | Türkçe | Shqipe | Românește | русский язык

Mi se zalažemo za:

 • Pozitivan pristup društvenoj raznolikosti i različitosti
 • Jednake mogućnosti imigranata za sudjelovanje u životu zajednice, kao i društvene i kulturne infrastrukture
 • uklanjanje barijera za pristup imigranata u korištenju objekata na Općinskom vijeću Grada Linca
 • ciljane mjere ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije kao i dugoročne mjere koje doprinose za poboljšanje uslova života imigranata u gradu (npr. stambena, rekreativne,…)
 • Integracija migranata u politiku grada
 • Promocija ponuda koja omogućuju učenje njemačkog jezika
 • Umrežavanje: razmjena sa organima vlasti, institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima migranata koje su aktivne u oblasti migracije.

Mi shvatamo

 • Integraciju, kao održivi razvojni proces koji ne postoji u jednostranom podešavanje performansi imigranata, nego kroz konkretne akcije i uvjete domaćeg društva i  jednakih mogućnosti za sve stanovnike grada.
 • Integraciju kao sveprisutni zadatak urbanih politika (obrazovanje / osposobljavanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvo, mladi, kultura, ...), koji je uključen u urbani razvoj i planiranje.
 • Kulturnu raznolikost kao izazov i potencijal grada Linca.

Naše ponude su upućene

 • Imigrantima i populacije sa austrijskim korijenima
 • Udruženjima Migranata
 • Kreatorima politika
 • Kreatorima komunalne infrastrukture

Frag ELLI!

Frag ELLI! Der Chatbot der Stadt

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen rund um die Stadt Linz benötigt werden.

Mehr Infos