Ured za Integraciju – Ciljevi i Načela

Dodatni jezici

English | Français | Türkçe | Shqipe | Românește | русский язык

Mi se zalažemo za:

 • Pozitivan pristup društvenoj raznolikosti i različitosti
 • Jednake mogućnosti imigranata za sudjelovanje u životu zajednice, kao i društvene i kulturne infrastrukture
 • uklanjanje barijera za pristup imigranata u korištenju objekata na Općinskom vijeću Grada Linca
 • ciljane mjere ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije kao i dugoročne mjere koje doprinose za poboljšanje uslova života imigranata u gradu (npr. stambena, rekreativne,…)
 • Integracija migranata u politiku grada
 • Promocija ponuda koja omogućuju učenje njemačkog jezika
 • Umrežavanje: razmjena sa organima vlasti, institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima migranata koje su aktivne u oblasti migracije.

Mi shvatamo

 • Integraciju, kao održivi razvojni proces koji ne postoji u jednostranom podešavanje performansi imigranata, nego kroz konkretne akcije i uvjete domaćeg društva i  jednakih mogućnosti za sve stanovnike grada.
 • Integraciju kao sveprisutni zadatak urbanih politika (obrazovanje / osposobljavanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvo, mladi, kultura, ...), koji je uključen u urbani razvoj i planiranje.
 • Kulturnu raznolikost kao izazov i potencijal grada Linca.

Naše ponude su upućene

 • Imigrantima i populacije sa austrijskim korijenima
 • Udruženjima Migranata
 • Kreatorima politika
 • Kreatorima komunalne infrastrukture

Europawahl
2024

Europawahl 2024

Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Wir bieten alle Informationen zur Wahl und die Online-Bestellung von Wahlkarten für in Linz wahlberechtigte Personen.

Mehr dazu